Det var følgende saker til behandling:

Oppfølging saker forrige møte:
-ingen

 

 

 

 

Nye saker:

 

Sak 521617:

Fotobok, det er utsendt til lagledere, men ingen respons. Boken vil da kun inneholde bilder og en hilsen fra styret. -purrer opp tilbakemelding.

Sjekker om vi får bilder som kan publiseres på hjemmesiden.

 

Sak 531617:

Vant, skal vi lage NHL-rink størrelse når vant først byttes ut?
Dette må man ta en avgjørelse på litt senere. Men i utgangspunktet ønsker vi
å beholde den størrelsen vi har siden dette passer best for breddeaktiviteter.

 

Sak 541617:

Vintercamp, planlegging må startes. Gareth har sendt henvendelse til trenere i klubben om de kan bidra. Sjekker ut ang keepertrener til campen også. Dette tas på neste møte med sport. Sommercamp, her ønsker vi å lage en egen camp for at vi skal sitte igjen med pengene. Vi vil takke nei til Svenske Hockeyskolan.

 

Eventuelt

 

Samarbeid med elite: Etter samarbeidsavtalen er det lite kommunikasjon. Vi må bli bedre på dette, -ishallstyre?
Vi foreslår møtedag for elite.

 

Get dugnad: Var en del tilbakemeldinger fra lagleder/dugnadsansvarlig ang at lagene må grave. Vi har gravd ca 110 hus til nå. Og det er 20 til klare for graving, Comet 2/ U12/ U11 skal grave nå.

 

Keepertreninger:

Det må være gode skyttere skal man få fullt utbytte som keeper. Undersøker hvordan dette fungerte sist keepertrening. – Tar opp problemstilling med sport.

 

Skøyteskole:

Få barn, hvilke tiltak kan vi gjøre?  Endre tidspunkt til 17:30?
Tar dette opp på møte med sportslig utvalg + rekruttering.

 

Neste møte 12.12.16 kl. 18:00

Spørsmål ang sakene: web-bredde@comethockey.no