Hedersutnevnelser

Lover for IHK Comet og merkekomitéen, for tildeling av utmerkelser –

 • Æresmedlem
 • Gullmerke
 • Fredning av drakt

 

 • 1. Utmerkelsen æresmedlem gis til et medlem som gjennom en årrekke har utført helt eksepsjonell innsats til beste for klubben. Æresmedlemskap innebærer at vedkommende blir livsvarig medlem av klubben og får gratis inngang på alle Comets arrangementer. Som synlig bevis overrekkes plakett med påskrift. Æresmedlem tildeles også gullmerke.
 • 2. Utmerkelsen gullmerke er innstiftet for å belønne medlemmer eller andre, som i en årrekke har innlagt seg store fortjenester til Comet og/eller ishockeysportens trivsel og framgang. Hederstegnet tildeles personer som har gjort en innsats utover det man normalt kan forvente av en frivillig, tillitsvalgt, trener, leder, eller utøver. Det gjøres en totalvurdering av kandidatene.
 • Det kan være mangeårig innsats i verv, enkelte jobber og arrangementer.
 • Det kan være en spesiell idrettsprestasjon.
 • 3. Fredning av drakt tildeles A-lagsutøvere som ekstraordinært og sportslig har utmerket seg for Comet. Forslag skal godkjennes av Elitestyre. Utøver tildeles også gullmerke og ytterligere markering, som drakt i taket, bestemmes av Elitestyre ved en passende anledning under A-lags arrangement.
 • 4. Merkekomitéen skal bestå av 3 medlemmer som utnevnes av Comets hovedstyre Bredde. Leder for Breddestyret skal være en av medlemmene i komitéen.
 • 5. Merkekomitéen kommer med forslag på gullmerkekandidater og æresmedlemmer til Breddestyre og Elitestyre før årsmøtene. Styrene skal godkjenne kandidatene.
 • 6. Styrene kan innstille for merkekomitéen medlemmer som har gjort seg fortjent til hedersbetegnelse.
 • 7. Utmerkelsene deles ut på klubbens årsmøte for Bredde.
 • 8. Merkekomitéen skal føre protokoll over alle utmerkelser og begrunnelser for disse.
 • 9. Disse lovene kan revideres og endres av Comets hovedstyre.