Comet – Antidopingarbeid

IHK Comet har blitt registrert som Rent Idrettslag i regi av Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge. Dette innebærer at vi jobber med og har fokus på antidoping og verdiarbeide.
Vår policy rundt doping/narkotika kan du lese lenger ned på siden.

antid

Rent Idrettslag | Antidoping Norge

­

Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Dette gjør at vi jobber med disse spørsmålstillingene:
Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

policy-doping