Medlemskap

Alle aktive spillere og lagapparat må være medlem i klubben for å delta på trening og kamp. Dette er bestemt i klubbens vedtekter etter retningslinjer fra Norges Idrettsforbund. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Klubbreglement finner du her .