Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Ishockeyklubben Comet Halden blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med politiattest-ansvarlig i Styret med epost til post@comethockey.no

Ansvarlig i Styret har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger ansvarlig får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Skjema for utfylling av søknad finner du HER. Elektronisk søknad, logg inn med MinID
2: Politiet sender attesten som elektronisk post eller ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til politiattest-ansvarlig i styret, og det skal kvitteres for framvisning.
Ishockeyklubben Comet Halden skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Mer informasjon om ordningen kan leses på Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité’s nettsider. Disse finner du HER

Med vennlig hilsen
Styret
Ishockeyklubben Comet Halden