Dugnader

Under følger en beskrivelse av de faste dugnader og hvilket behov det er for tilgang på arbeidskraft fra lagene. Det er hvert lags dugnadsansvarlig som setter opp planer for eget lag og varsler i forkant av vakten. Dersom man ikke kan ta vakten på tildelt tidspunkt må man selv finne er erstatter eller bytte vakt med en annen på laget.

Kamp og Cup
Hvert enkelt lag må selv bemanne sine kamper og cuper. Dugnadsansvarlig setter opp lister over hvem som skal stille på hvilke plasser. Kan personen ikke stille opp på dugnaden, er personen selv pliktig til å få byttet internt i laget.

Oppgavene som må fylles er:
2 i kiosk
Fairplay vert
Speaker
Klokka
Hockey live ( fra U/14 og opp)
2 stk til utvisningsboksen ( fra U/12 og opp)
Vant ( de yngre lagene)
Soping av tribuner

Minner om at ingen skal sitte på Vip under kamper

Klubbdugnader
1-2 ganger i året vil det bli en salgsdugnad. Produktet som skal selges, varierer fra år til år.
Loppemarked, Juledisko og skinnende ren ishall, skal også bemannes av alle.

Lagdugnad

U/8 Skal bistå i garderoben under Skøyte og Hockeyskolen

U/9 Bemanner frigåing annen hver søndag

U/10 og U/11 er ansvarlig for loppemarkedet

U/12 og U/13 er ansvarlig for julediskoteket

U/14 er ansvarlig for skinnende ren ishall

U/15 er ansvarlig for renhold av styrkerommet

U/16 er ansvarlig for tømming av pant

U/21 skal bidra på Skøyte og hockeyskolen på lørdager

 

Lagene kan anskaffe seg inntektsbringende dugnad som går til lagkassa, men dette må ikke gå på bekostningen av klubbdugnader

Materialforvaltere skal slipe skøyter på frigåing

Detaljert info om hver enkel lagdugnad ligger Her

Oppsett for fritak av dugnader: