Medlemskontingenten faktureres forskuddsvis, i begynnelsen av hver sesong, ca. august.

Medlemskap gjelder fra dato kontingent er betalt.
Enkeltmedlemskap: kr. 500,-
Familiemedlemskap:  kr. 700,- for inntil 4 medlemmer

Gå til vårt innmeldingsskjema HER