Kunngjøring fra styret

Hei,

Etter nærmere gjennomgang av vår organisasjon, og med vektlegging av våre minimale økonomiske midler, samt behov for å omdisponere midler har vi dessverre måttet gå til et vedtak om å si opp vår skillscoach Gareth Miller. Vi i klubben takker for de årene Gareth har vært hos oss, all kompetanse han har lært oss, alle fine øyeblikk han har hatt hos oss, all energi han har lagt ned for oss.

TUSEN TAKK Gareth!

Er det noen spørsmål rundt dette kan dette stilles pr mail til post@comethockey.no