Organisatorisk Handlingsplan

 

Formål:

Handlingsplan er et helt nødvendig verktøy for å tidlig kunne sette seg mål og lettere kunne holde en rød tråd i organisasjonen. Handlingsplanen settes for 3 år-tre år ad gangen. Når handlingsplanen settes aktiv må denne følges uavhengig av hvordan styresammensetningen er satt innenfor den aktive tid. For å kunne oppheve/forandre handlingsplan innen aktiv tid legges denne avgjørelsen til årsmøte for revidering.

Saken vedr forandring av handlingsplan må meldes styret på forhånd innen 30 dggr før årsmøte.

 

 

Handlingsplan (3 år-tre år)

Sesong 2016/2017:

 • Ansette trener/e i 100% stilling i breddeavdelingen. Det skal til enhver tid være trener/e som er ansatt 100% igjennom hele året så lenge dette kan forsvares økonomisk.

 

 • Reforhandle samarbeidsavtale med Elite

 

 • Danne et driftsselskap for drift av ishallen på tvers av bredde og elite, med et hallstyre som tar seg av alle områder rundt vaktmestere, utleie av lokaler og isflate.

 

 • Kunne utvide kiosk tilbudet i Halden Ishall med lengere åpningstider og bedre tilbud.

 

 • Styrke økonomisk struktur i klubben

 

Sesong 2017/2018:

 • Starte reforhandlinger av hovedkontrakt med Halden Kommune

 

 • Starte arbeidet med opprettelse av skolefritidsordning i ishallen/Ifo

 

 • Etablere et tettere organisatorisk/sportslig samarbeid med elite.

 

Sesong 2018/2019:

 

 • Kunne tilby et komplett opplegg for spillere etter skoletid/IFO

 

 • Ha en solid og robust organisasjon,slik at alle forskjellige avdelinger/funksjoner er selvgående

 

 • Opprettholde gjennomførte tiltak for 2016-2019