Medlemskontingenten faktureres forskuddsvis, i begynnelsen av hver sesong, ca. august.

Medlemskap gjelder fra dato kontingent er betalt.
Enkeltmedlemskap: kr. 500,-
Familiemedlemskap  inntil 2 voksne og 2 barn: kr. 700,-
For mer enn 4 familiemedlemmer betales et tillegg på kr. 200,-

Gå til vårt innmeldingsskjema HER