Det var følgende saker til behandling:

Møtereferat

 

Tittel:              Styremøte

Dato:               23.01.17 Kl. 18:00

Sted:               Halden Ishall

 

 

Oppfølging av saker:

Reisestøtte Comet 2: De ønsker en form for reisestøtte da de bidrar for klubben på lik linje med andre lag. De får 5000 kr i støtte for reiser.

Winter Classic: Evaluering tas med de involverte. Mye frysevarer igjen, vi trenger en fryseboks. Bredde investerer i fryseboks.

Dato for lagledermøte: 7/2 kl. 18:00-19:00, sender ut info om møte til laglederne. Dugnad er et av punktene for møte.

Medlemsmøte: Blir torsdag 16/2 kl. 18:00, åpent for alle medlemmer og alle oppfordres til å møte. 

 Eventuelt:

Medlemsskap: Fordeler ved å være medlem i Comet for å trekke flere medlemmer? Alle kan komme med forslag.

 

Nytt styremøte 06.02.17 kl. 18:00

Spørsmål ang sakene: web-bredde@comethockey.no