Det var følgende saker til behandling:

Oppfølging saker:

 

Winter classic:  Lager skriv til de som trenger fri fra skolen. Det har begynt å fylles opp med folk til de forskjellige rollene, så det er det kontroll på. Torsdag før Winter Classic må hallen klargjøres. Kommunens vaktmester blir kontaktet ang om en av vaktmestrene våre kan jobbe og klargjøre garderobene. Ellers skal styremøte torsdag kveld for å klare gjøre resten, oppmøte kl.19:00. Det må ryddes på søndag. Sjekker med ang visning på skjermer, og kjøre Cuponline på lerret/TV inne på VIP-rommet. Desinfeksjon/sprit dispensere til å ha på vip rommet, dommergarderober osv bestilles.

 

 

Heltidsansatte trenere videre ansettelse:  Videre forhandlinger starter nå.

 

 

Nye saker

 

Sportslig handlingsplan:   Er under utarbeidelse. Det er tatt med hva som er gjort hittil i sesongen. Styrker/svakheter er bra å ha med.

 

Allsammen:     Vi etterspør Allsammen om regnskap for 2012-2016, spesifikke timer med underlag for summen som er utbetalt. Summen er kr. 51.900,- for 2016. Mail ang dette sendes Allsammen. Vi må ta stilling til om vi vil være med Allsammen videre eller ikke. Vi avventer dette til vi har fått redegjort for regnskap og underbilag.

 

 

 

Økonomi:        Det foreslås å starte med periodisering. Vi går for dette. Get er fakturert for det som er gjort hittil, første betalingen er kommet inn

 

 

 

Eventuelt :

  • Lagleder møte, det må settes nytt møte for dette. Så fort som mulig etter Winter Classic.
  • Vintercamp uke 8. Planlegging godt i gang.

 

Nytt styremøte 23.01.17 kl. 18:00

Spørsmål ang sakene: web-bredde@comethockey.no