Det var følgende saker til behandling:

Oppfølging saker forrige møte:

 

 • Kommuneavtale:
  Ingen endringer fra i fjor. (Omhandler leien vi betaler for bruk av ishallen)
 • Reisestøtte breddelag:
  Budsjett/fordeling vedtatt.
 • Winter Classic:
  Lister med oppgaver er klare, men ingen oppgaver er fordelt. Satser på at listene er ferdig utfylt til 15/12-16. Alle klubbene skal skaffe kr. 50.000 i sponsorpenger, firmaene får reklame i programbladet.
 • Kiosk:
  Bethina har ordnet en avtale med Tine.
  Sende ut et skriv til dugnadsansvarlige for å skaffe folk fra lagene til kioskarbeid.
 • Get dugnad:
  Alt under kontroll, mange til å jobbe men ingen hus som er klare.
  Nye lister ventes snart.
 • Lag administrasjon:
  Målet er at denne skal være klar i løpet av november.
 • Sportslig handlingsplan:
  Denne skal være klar før jul.
  I ca februar skal punktene om hvordan vi skal komme dit være klare.

Nye saker:

 • 471617 – Hjelpetrener U9:Oona har tatt kontakt ang Kent Stenersen som hjelpetrener på U9, og han kan være hjelpetrener.
 • 481617 – Løkkehockey:Vi bytter navn og kaller dette nå for ressurstrening (for kun aktive Cometmedlemer).
  Det har kommet henvendelser fra foreldre med spillere i andre klubber om de kan være med på løkkehockey her i klubben.I ferier kaller vi det løkkehockey hvor spillere i andre klubber kan trene mot betaling.
  Dette gjelder kun for aktive spillere fra U7-U20.Vi har flere voksne som tar ansvar for dette, Sigurd (U10), Inge, Carl Willy er de som foreløpig er med.

Eventuelt

 • Dugnad: Selge 20 doble gratulasjonskort, kr.300 pr pk, – 4 pk hver?
  -Ser på alternativer til størrelse på pakker.
 • Keepertrenerkurs:
  Vi sier ja til å dekke for 3 stk.
 • Medlemsmøte:
  Dette bør vi få i gang.
  -Onsdag 1/2-16