Varmefag støtter oss for å fremme vårt arbeide med rekrutering til hockeysporten.

Hockeyskolen vår får derfor navnet Varmefag Skøyte og Hockeyskole fra nå.