Treningsavgift

Nytt i denne sesongen er at treningsavgiften blir delt i 3 deler istedenfor som tidligere bare 2

Les mer her