Til alle medlemmer, spillere og foresatte i Comet bredde.

Som alle er kjent med har den ekstraordinære situasjonen med spredning av Covid19 ført til tidligere avsluttet sesong 19/20, stengt hall, permitterte trenere, avlyste cuper/kamper mm.

Styret takker for den forståelse, velvilje og goodwill som er vist i en slik ekstraordinær situasjon.

Vi kommer allikevel ikke bort fra det faktum, at denne situasjonen har påvirket oss mer enn vi kan ønske. Klubben har en solid økonomi. Men, vi er allikevel avhengig av at inntekter kommer som planlagt. Dette gjelder hhv fra kiosk, arrangement, klubbens faste loppemarked, camper, etc

For og kunne opprettholde driften på likt nivå som tidligere og gi våre spillere og medlemmer et best mulig tilbud. Har styret besluttet å iverksette noen tiltak, for å forsøke å øke inntektene.

Vi ønsker å appellere til frivilligheten og dugnadsånden for og få dette sammen på best mulig måte. Alle henstilles til og delta.

  1. Klubben har åpnet en spleis. Styret ber alle dele denne, og om mulig delta her
  2. Styret søker på alle relevante støtteordninger, nye og gamle.
  3. Lotteri/loddsalg

Det er samlet inn fine premier/gevinster fra byens næringsliv og sponsorer. Det er søkt lotteritilsynet om tillatelse til medlem-lotteri/loddsalg. Selve loddsalget vil starte 1 mai 2020 og vil trekkes 7. juni.

Alle oppfordres til å ta del i loddsalget. Be venner og kjente om å ta lodd. Vi benytter et eget vippsnummer til lotteriet, samt at man kan betale til kontonummer.

Ved å iverksette disse tiltakene, håper styret, at klubben kan unngå å øke treningsavgiften for kommende semester. Samtidig som vi opprettholder vårt ønskede aktivitetsnivå.

Klubben vil så snart som mulig iverksette organisert sommertrening ihht FHI og Norges ishockeyforbunds retningslinjer. Disse treningene vil ledes og organiseres av klubbens trenere og sportsjef.

Styrkerommet i ishallen er inntil videre stengt, frem til retningslinjer for bruk og renhold er iverksatt. Vi anbefaler alle som har spørsmål og kanalisere disse via sine lagledere/oppmenn inn til klubben.

 

 

Med sportslig hilsen
Anders Evensen
IHK Comet Halden