Til
Spillere/lagledere/trenere/foresatte og øvrige medlemmer av IHK Comet Halden

Sesongen 2019/2020 tok en brå slutt. Den 16. Mars ble ishallen stengt og sesongen avlyst på grunn av Corona pandemien.
Alt av planlagt kvalspill for A -laget,  seriekamper for u-avdelingen, cuper og andre planlagte aktiviteter ble avlyst før vi rakk og tenke oss helt om.
Dette som skjedde så plutselig var noe vi overhodet ikke hadde tatt høyde for eller hadde en plan for.
Nå som dette er endelig og en verdensomspennende krise er et faktum er det mye som er viktigere enn ishockey og Comet.
I en periode som dette er det fortsatt viktig for oss som klubb å tenke fremover, men i år blir det på en annen måte.

De inntekter vi vanligvis har i denne perioden må vi forvente at utgår i tiden fremover mot ny sesong.
Vi må risikovurdere og krisemaksimere dette sånn at vi tar høyde for verst mulig tenkelig utfall dette kan ha for klubben.
Vårt mål er å starte hockeysesongen i August 2020 på lik linje som tidligere år.
For å få til dette så må klubben ta grep nå og ikke vente å se hva som skjer i samfunnet rundt oss. Vi må selv besørge vår egen eksistens.

Klubbens ansatte ble permittert 16. Februar. Dette var da opplagt da alt av fellestrening og bruk av ishallen ble innstilt.
Dette sparer klubben for de løpende kostnadene i den perioden før vi har normal drift igjen.
Vi har god kommunikasjon med HIR, som igjen på vegne av idrettsklubbene i Halden har løpende dialog med Halden Kommune om reduksjon/bortfall av hall leie.
Stortinget satte av 600 millioner kroner til idrettsklubber i Norge pga situasjonen vi alle er oppe i.
NIF er allerede i gang med en utredning for hver enkelt klubb, hva de økonomiske konsekvensene av dette vil medføre.
Det vil bli gitt en støtte til idrettsklubbene ut fra det tapet de i perioden har lidd.
Hvordan fordelingsnøkkelen her blir, er enda ikke klart.

Klubben har en god og sunn økonomi og vi tåler en periode med tøffere økonomiske vilkår uten at dette vil måtte medføre endringer i driften.
Vi vil betrygge alle medlemmene i klubben at vi følger med på situasjonen og er på ballen sånn at de økonomiske konsekvensene dette medfører for klubben ikke blir større enn vi kan håndtere.

Klubbens planlagte årsmøte skulle vært holdt 25.03.20. Dette er utsatt på ubestemt tid. Info når dette kan holdes må vi komme tilbake til.

Årsmøte papirene er klare og kan hentes ut på forespørsel til post@comethockey.no.

Sport bredde planlegger i disse dager et individuelt trenings opplegg. Dette vil komme i løpet av kort tid.
Når tiden er inne for det og dagens restriksjoner er opphevd vil sommertrening på lag bli satt i gang som planlagt.

Vi går en spennende sesong i møte for alle lag. Kontrakter for trenere på lag skal være klart før sommerferien sånn at dette er helt klart til sesongstart.

Uten å hatt et U18 lag i klubben på flere år, vil klubben igjen ha dette til kommende sesong. Dette i tett samarbeid med klubbens A-lag.

Skal det dukke opp spørsmål underveis så vet dere hvordan vi kan treffes.

Avslutningsvis vil jeg takke alle sammen for nok en flott sesong –  ingen nevnt, ingen glemt.

Takk for nå, vi sees igjen til høsten!

Mvh
Mads Kjernsholen
Styreleder
IHK Comet Halden