Comet Elite arbeider målbevisst for å være rustet til GET. Vi må allerede nå bygge organisasjonen større og mer robust.

Vi trenger frivillige til arrangement: Vakter, servering og sekretariat. Allerede nå ønskes 10 – 20 personer for å være forberedt»

Disse potensielle frivillige kan i månedene som kommer rullere i oppgavene som opplæring. Henvendelser rettes til arrangement@comethockey.no