Under dagens årsmøte ble Niclas Jigarp og Ole Brunborg hedret for mangeårig innsats for IK Comet og  IHK Comet Halden.

Innsatsen har bestått av tallrike verv for Comet som klubb, både bredde og elite.

Niclas Jigarp tildelt Gullmerke:

Ole Brunborg tildelt Hedersbevisning og livslangt Æresmedlemskap og adgang til a-lagets kamper.

Både bredde og elite styrene takker for all innsats begge to har lagt ned i klubben i en årrekke!