Styret i IHK Comet lanserte våren 2016 «Comet på nye veier». Fokuset var å løfte klubbens breddeavdeling sportslig, organisatorisk og sørge for et godt økonomisk grunnlag i årene fremover. På bakgrunn av dette ble det opprettet en tre års handlingsplan. Denne handlingsplanen er tilgjengelig på våre hjemmesider.

En av klubbens største utfordringer er å kunne holde spillere i egen klubb også når de blir eldre. Skal vi klare dette må tilbudet i egen klubb være så godt at det ikke er grunnlag for å dra til andre klubber for å få et tilfredsstillende treningstilbud. IHK Comet bredde har i dag et kompetent sportslig utvalg og deres oppgave er å sørge for at det sportslige tilbudet i klubben er tilfredsstillende.

Dette har skjedd hittil i 2018:

Hockeyskolen:

85% av alle barn er innom en eller annen form for organisert idrett, men kun 20-25 prosent blir igjen til voksen alder. Tallenes tale er klar: Skal vi klare å holde u16/u18/u20 lag i årene som kommer så må rekruttering være i fokus. Uten god rekruttering i årene som kommer vil vi aldri klare å stille lag mellom u15-u20. Det vil heller ikke være mulig for vårt elite lag å rekruttere lokale spillere.

Klubbens fokus på rekruttering har de siste to sesongene vært stort. Resultatet av dette er pr nå hele 100 barn signert inn på hockeyskolen. Vi er nå den nest største hockeyskolen i Østfold.

Dette arbeidet ledes av Niclas Jigarp og hans hockey skole team. Det er de som skal ha æren for dette.

IFO:

Hockey SFO har i flere år vært et etterspurt tilbud. Vi etablerte det som i dag kalles IFO, Ishockey fritids ordning, i samarbeid med Kvik i August 2018. Det er pr nå 7 barn som deltar der, og flere barn har nå meldt seg inn med oppstart etter nyttår. IFO fungerer slik at Kvik henter barna på skolen og tar de med til sine lokaler på Strupe hvor de spiser mat og gjør lekser. Barna blir deretter kjørt til ishallen hvor de går på skøyter. Her er det et stort fokus på lek og moro på isen før de avslutter dagen med frukt. IFO har gode fremtidsutsikter og vi ser på muligheten til å utvide tilbudet.

Sport:

Det har i år som i fjor vært gjennomført sommertreninger for samtlige lag. Dette har vært gjennomført i samarbeid med flere andre klubber, noe som har fungert meget godt.

Vi har nå lag fra u7-u15, så noen års trinn må fylles før vi er i helt i mål. Comet 2 er breddes eldste lag. De teller nå 25 aktive spillere og har hatt en sportslig satsing. Comet 2 spiller i 3. divisjon og leder serien. De er også meget viktige bidragsytere som trenere ned mot våre yngre lag. Comet har i dag høyt kompetente trenere på alle lag. Klubben har i år som i fjor en fast keepertrener en gang i uken. Vi ser godt utviklingen våre keepere har hatt etter at vi startet med egne keepertreninger.

Det totale treningstilbudet i klubben har økt i omfang de siste to årene. Her kan det nevnes muligheten for ressurstrening flere ganger i uken. Off-ice treninger og stretching har blitt en del av treningsrutinene til de fleste lag. Det er også lagt fokus på kosthold, søvn og korrekt trening.

Dette vil vi på sikt se resultater av.

Det kan også nevnes at det jobbes med å få et komplett utstyrt treningsrom i de lokalene vi i dag bruker til off-ice trening.

Organisasjon:

Som tidligere nevnt så har klubben etablert en sportskomite. Denne skal ivareta spillernes sportslige behov og sørge for at klubben hele tiden har en kontinuerlig utvikling.

Klubben har i 2018 etablert et ungdomsstyre. Dette er viktig da det tross alt er barna som skal benytte seg av tilbudet vårt, og her har de muligheten til å påvirke.

Mellom Comet bredde og Comet Elite foreligger det en samarbeidsavtale. Denne er i år reforhandlet. Den nye avtalen er mer korrekt for begge parter og gir begge avdelinger i klubben mulighet for vekst.

Avtalen skal knytte avdelingene nærmere hverandre på alle plan – også sportslig.

Avtalen vil bli lagt ut på våre nettsider en av de nærmeste dagene.

Leieavtalen mellom Comet og Halden Kommune er også reforhandlet. Denne vil bli signert i disse dager.

Ellers så vil jeg si at klubben har en god utvikling. Vi blir sakte men sikkert flere medlemmer og organisasjonen blir sterkere på alle plan. Det tar tid og utvikle en hockeyklubb som kan konkurrere med våre naboklubber, men avstanden blir mindre for hvert år. Dette ser vi godt da enkelte spillere nå kommer fra andre klubber og vil over til Comet. Veien er fortsatt lang og vi må fortsette å utvikle oss. Det skal prøves og feiles underveis, og dette må vi lære av.

Avslutningsvis vil jeg takke alle foreldre, trenere og andre frivillige i klubben for den enorme innsatsen dere gjør. Det hadde ikke vært mulig å bygge opp klubben uten den velviljen og innsatsen dere legger ned. Det å jobbe rundt dere og deres barn er en stor motivasjonsfaktor for å fortsette arbeidet.

Jeg vil til slutt ønske dere alle en god jul og godt nytt år!

Vi sees i hallen for nye «tak» i 2019.

På vegne av breddestyret

Mads Kjernsholen