EN STOR TAKK til dere alle som bidro til å dra Comets del i Tons of Rock i havn.

Selv om det for mange i år var en følelse av et lite kaos er tilbakemeldingene Comet har fått på vår del av jobben, veldig bra.
Det skal hver og en av dere ta til seg 🙂

Tons of Rock har beklaget at logistikken rundt vakter etc ikke på noen måte var optimal. Dette gjelder både hvordan vi ble mottatt, avløst og alle former for informasjon underveis.
Undertegnede hadde mange og relativt intense samtaler med dem og må vel si at det underveis i hvert fall ble bedre.

Tons of Rock ønsker hele tiden å bli bedre og vi er forespeilet en evaluering sammen med dem etter ferien og bare det er et steg i riktig retning i forhold til tidligere.

Flere har spurt om hva Comet sitter igjen med etter innsatsen. Svaret på det er at vi får en avtalt fast sum samt at vi får billetter som vi kan selge.
Totalt for klubben utgjør dette størrelsesorden 150 000,- noe som er en betydelig sum for klubben.

 

Igjen, TUSEN TAKK for innsatsen og en spesiell takk til dere som strakk dere langt og på kort varsel gjorde en ekstra innsats!

 

På vegne av hele Comet familien.

Geir-A.Wahlstrøm