Istider

På mobil vises liste når telefonen står oppreist, og uke/måneds-kalender hvis telefonen legges på siden.