DUGNADER

Under følger en beskrivelse av de faste dugnader og hvilket behov det er for tilgang på arbeidskraft fra lagene. Det er hvert lags dugnadsansvarlig som setter opp planer for eget lag og varsler i forkant av vakten. Dersom man ikke kan ta vakten på tildelt tidspunkt må man selv finne er erstatter eller bytte vakt med en annen på laget.