Organisasjon – Dispensasjon

I utgangspunktet skal et idrettslag være en enhet, men etter oppstarten etter konkursen i 2009 ble det søkt om å få dele bredde og elite-delen i to separate økonomiske enheter. Dette for at ikke økonomiske problemer i en av enhetene skal dra med seg den andre, men kunne leve videre. Det ble derfor søkt om dispensasjon fra denne paragrafen (10-9) i NIF’s lovverk, og denne ble innvilget i april 2010 (se under).

IHK Comet er derfor organisert som et allianseidrettslag med bredde og elite i allianse. Elitedelen er da underlagt bredde og plikter å følge deres lover. De offisielle navnene på avdelingene er IHK Comet (bredde) og IHK Comet Elite.

Det ble da inngått en samarbeidsavtale mellom bredde og elite som regulerer sportslig satsing, fordeling av inntekter og utgifter, og eierforhold til avtaler og tjenester. – Avtalen ble senest revidert i september 2016. -Avtalen finner du her.

nif-dispensasjon-fra-loven-om-2-ishockeylag