Organisasjon – Dispensasjon

I utgangspunktet skal et idrettslag være en enhet, men etter oppstarten etter konkursen i 2009 ble det søkt om å få dele bredde og elite-delen i to separate økonomiske enheter. Dette for at ikke økonomiske problemer i en av enhetene skal dra med seg den andre, men kunne leve videre. Det ble derfor søkt om dispensasjon fra denne paragrafen (10-9) i NIF’s lovverk, og denne ble innvilget i april 2010 (se under).

Comet er derfor organisert i IHK Comet som et allianseidrettslag (bredde). Elitedelen er da i underliggende allianse med bredde og plikter å følge deres lover.

Det ble da inngått en samarbeidsavtale mellom bredde og elite som regulerer sportslig satsing, fordeling av inntekter og utgifter, og eierforhold til avtaler og tjenester. – Avtalen ble senest revidert i september 2016. -Avtalen finner du her.

nif-dispensasjon-fra-loven-om-2-ishockeylag