Her kan du laste ned årsmøtepapirer

Spørsmål/(mot)forslag til årsmøtet vil bli publisert her:

  • Motforslag:
  • Sak 2 B Godkjenning av sakliste.
    Styremedlemmer i allianselaget Comet Elite har bedt om at sak 8 Lovending utgår, fordi det er linket til feil versjon av klubbens vedtekter på hjemmesiden. Det er vedtektene fra 2010 som ligger ute, men de ble senest endret sesongen 2018/2019, for å stemme med NIFs Lovnorm (link). Det er ingen feil i selve sakspapiret til årsmøtet. Vi mener derfor at sak 8 kan behandles likevel, særlig siden vi allerede er et år på etterskudd og det er NIFs lovnorm som faktisk gjelder. De som støtter styrets forslag, krysser på FOR nedenfor. De som støtter styremedlemmer i Elite sitt forslag, må krysse MOT nedenfor og forklare i feltet nederst at de stemmer mot styrets forslag til dagsorden/sak 2B.
    Lovnorm for allianse-idrettslag (link)
  • Sak 6 Medlemskontingent
    Styremedlemmer i allianselaget Comet Elite har kommet med forslag om at «For medlemmer i IK Comet Elite, settes medlemskontingent i IK Comet Bredde (allianseidrettslaget) til minimumskontingent, for tiden kr 50,-.»Foreløpig er det ingen medlemmer i Comet som har bedt om å ikke være tilsluttet Elite og alle våre medlemmer er derfor p.t. tilsluttet også der. Styret i Comet har en økonomi som er avhengig av bl.a. medlemskontingent og en reduksjon til på opptil 450 kr/medlem (ved enkeltmedlemskap) vil gjøre store innhugg i klubbens økonomi. For å imøtekomme medlemmene i Elite sine ønsker, har derfor styret i Comet lagt inn følgende tillegg For medlemmer som er tilsluttet allianselaget IHK Comet Halden Elite fordeles kontingenten mellom klubbene i alliansen med en halvpart til hver.»De som støtter styrets forslag, krysser FOR nedenfor. De som støtter styremedlemmer i Elite sitt forslag, må krysse MOT nedenfor og forklare i feltet nederst at de stemmer mot styrets forslag i sak 6.
  • De som ikke støtter en eller flere av styrets forslag, må spesifisere i ruten nedenfor hvilket eller hvilke forslag de ønsker å stemme i mot.

Spørsmål/forslag til årsmøtet

Send oss gjerne en henvendelse via dette kontaktskjemaet.
Det kan også sendes epost til ordstyrer@comethockey.no

Det er ikke mulig å foreslå nye saker utover saksakslisten.

Ditt navn:

Dette gjelder:

Din e-mailadresse

Melding

Stemmegivning

Her kan du avgi stemme på årsmøte 21/4-21 fra nå. Din stemme kan også sendes pr epost til ordstyrer@comethockey.no.
Du må ha vært medlem i over 1 måned og være over 15 år for å avgi stemme.

Stemmen må være avgitt innen 21/4-21 kl 22:00


Spesifisering av Mot-stemme (hvilke punkt):