Spørsmål til årsmøtet vil bli besvart her:

Spørsmål til årsmøtet

Send oss gjerne en henvendelse via dette kontaktskjemaet.
Det kan også sendes epost til ordstyrer@comethockey.no

Ditt navn:

Dette gjelder:

Din e-mailadresse

Melding

Stemmegivning

Her kan du avgi stemme på årsmøte 21/4-21 fra nå. Din stemme kan også sendes pr epost til ordstyrer@comethockey.no.
Du må ha vært medlem i over 1 måned og være over 15 år for å avgi stemme.

Stemmen må være avgitt innen 21/4-21 kl 22:00


Spesifisering av Mot-stemme (hvilke punkt):