Årsmøte for 2020 i IHK Comet Halden

Onsdag 21. april 2021 kl. 18:00 – 22:00.

Årsmøtet avholdes som i fjor skriftlig. – dvs stemmegivning sendes inn enten via hjemmesiden (det blir opprettet en side for gjennomføring med skjema for å avgi stemme / stille spørsmål), eller via epost.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må ankomme styret senest 7. april 2021 (14 dager før årsmøtet). Sakene kan sendes til post@comethockey.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer er tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden fra én uke før årsmøtet. Medlemmer kan også få dem tilsendt elektronisk på forespørsel. Vennligst send e-post til post@comethockey.no dersom du ønsker å få tilsendt papirer.

Med vennlig hilsen styret i IHK Comet Halden

Her kan du laste ned årsmøtepapirer