Årsmøte for 2020 i IHK Comet Halden

Onsdag 21. april 2021 kl. 18:00 – 22:00.

LUKKET

Årsmøtet avholdes som i fjor skriftlig. – stemmegivning sendes inn enten via hjemmesiden HER, eller via epost til ordstyrer@comethockey.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer er tilgjengelig for nedlasting øverst på stemme-siden. Medlemmer kan også få dem tilsendt elektronisk på forespørsel. Vennligst send e-post til post@comethockey.no dersom du ønsker å få tilsendt papirer.

Alle stemmer/spørsmål må være oss i hende innen kl 22:00 21/4-21

Med vennlig hilsen styret i IHK Comet Halden