Mandag 04/01 kl 18:00 er det oppstart av skøyte og hockeyskolen etter nyttår. Dessverre er det fortsatt restriksjoner pga korona-tiltak, med et begrenset antall plasser, og kun for barn født 2015 og 2016 i første omgang. Vi håper å kunne åpne for fler alderstrinn etter hvert.
Restriksjonene går på at vi ikke blander for mye barn fra forskjellige årstrinn, så derfor er det bare disse 2 årstrinnene på skolen.

2014 og eldre starter rett på sitt årstrinns lag, men kan godt melde seg på skjemaet via linken nedenfor.

Utstyr kan bare leies mot et depositum (ikke lånes og leveres som tidligere), og utstyret tas med hjem så lenge barnet deltar på skolen.
Depositumet er 800,- og må betales før utstyr utleveres første dag. Ved innlevering refunderes 600,-.
Husk at det er helt gratis å delta de 3 første gangene.

Det er i år ikke mulig å komme uten å ha meldt seg på via skjemaet i linken nedenfor på forhånd!

Les mer informasjon og påmelding her