Skriftlig årsmøte 25. mai 2020

På bakgrunn av Korona-situasjonen har NIF åpnet for bl.a. skriftlige årsmøter – les mer her, og styret i IHK Comet Halden har derfor bestemt at metoden kan gjennomføres for vår del. Dette for at nytt styre skal få satt seg inn i roller, og få mulighet til planlegging og gjennomføring av neste sesong.

Skriftlig årsmøte gjennomføres ved at reviderte årsmøtepapirer blir gjort tilgjengelig en uke før møtedato (18/5), og evt innsigelser fra medlemmene må bli sendt til ordstyrer innen møtedatoen kl 20:00 på epost til ordstyrer@comethockey.no.
Har ingen innsigelser kommet blir årsmøtet lukket og vedtatt.
De reviderte årsmøtepapirene vil få tilført alle innstillinger, som normalt blir innstilt på et fysisk årsmøte – så som ordstyrer og innstilling til nytt styre fra valgkomitéen.

OBS – denne innkallingen gjelder kun bredde – elite velger sin egen løsning/dato for gjennomføring.

Evt spørsmål om gjennomføringen og forslag til årsmøtet kan sendes inn her.
Forslag som krever behandling av årsmøtet må være innsendt innen 14 dager før møtedato (11/5).

Styret IHK Comet Halden