HALDEN ISHALL STENGES!

Etter tiltak satt av Halden kommune stenges Halden Ishall med umiddelbar virkning.
All aktivitet i ishallen opphører pr DD.
Sesongen er nå over.

Når det kommer til arrangementer i utlandet som enkelte lag er meldt på så velger klubben og avlyse disse.

Beklager hva dette medfører for alle involverte.

Styret