ÅRSMØTE UTSATT!

På bakgrunn av anbefalinger fra NIF og FHI utsettes klubbens planlagt årsmøte 25.03.20 til 22.04.20 kl 18:00.
Ta forbehold om at satt dato også kan bli flyttet da situasjonen endrer seg dag for dag.
Årsmøte dokumentene til klubbens idrettslag skal allikevel være klare til 18.03.20, som er en uke før planlagt årsmøte.
Dette til info.

 

Styret IHK Comet Halden