Etter signering av ny samarbeidsavtale mellom Bredde og Elite er det blitt gjort endinger for blant annet fordelingen av grasrotandelen og sponsing. Her er litt informasjon:

Grasrotandelen
Etter ny signert samarbeidsavtale mellom Comet Elite og Comet Bredde er en del av avtalen at grasrotandelen, som tidligere var felles skal deles mellom avdelingene i klubben.

Vil du støtte ungdomsavdelingen i klubben, Comet Bredde, så skal du gjøre følgende:
Send sms til 60000 med tekst «grasrotandelen 994664794»

Vil du støtte A-laget i klubben, Comet Elite, gjør du følgende:
Send sms til 60000 med tekst «grasrotandelen 895727032»

 

Sponsing
Etter ny signert samarbeidsavtale mellom Comet Elite og Comet Bredde er en del av avtalen at hver avdeling i klubben har rettigheter til å kunne selge sponsor for sin avdeling.

Ønsker du å sponse Comet Elite eller Comet Bredde, eller helst begge avdelingene er det nå etter ny avtale helt opp til den respektive sponsor.