Miljøkontakt – samarbeid mellom HIR og IHK Comet Halden

Styret i IHK Comet Halden og Halden Idrettsråd har inngått avtale om «Økonomisk Inkludering». Dette er et samspill som skal sikre at barn og unge som lever i en familiesituasjon med vanskelig økonomi, skal få kunne delta i ordinær idrettsaktivitet.
Ina Wister har blitt utnevnt av styret til å være miljøkontakt og ansvarlig bindeledd mellom breddestyret og Halden Idrettsråd. Hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som har særlige behov i klubben opplever trygghet og får en vurdering om støtte ved vanskelig økonomisk situasjon i familien.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Ina i ishallen eller epost: miljokontakt@comethockey.no.