Nestleder Lill Hege Lager har valgt og fratre sine arbeidsoppgaver i styret med umiddelbar virkning,

Mads Kjernsholen vil tre inn i rollen som nestleder til nytt valg blir gjort på årsmøte.