Det var følgende saker til behandling:

Juletrefest:

Har oversikt, kunne trengt et par til for å hjelpe til. Det må handles inn papptallerker, krus etc

Winter Classic:

Ingen info da ansvarlig ikke kunne komme. Det er ønskelig at det sendes info til styret om hvordan det ligger an.

 

Allsammen:

Representant fra styret stiller på møtet det er innkalt til fra Allsammen, vi avventer dette møtet så vi vet mer hva de tenker, før vi tar en avgjørelse om hva vi gjør i Comet på bakgrunn av at Allsangen  går ut av Allsammen.

Vasking:

Dette bør deles med Elite, det så helt forferdelig ut i går.
Sender ut mail til lagledere at alle må rydde og vaske etter egne arrangement.

Kontor – bør kaste og rydde der, er fortsatt masse gamle ting og stæsj der. Det settes av en dag etter jul til dette.

Lagjulebord avholdt i ishallen:

Noen uønskede hendelser.
Dette er håndtert samme helg og saken er avsluttet.

Kontrollkomite:

Andreas Femtegjeld og Andreas Westander sitter nå i kontrollkomiteen.

Get dugnad:

Ikke noe nytt, – har kontroll.

Lagleder info:

Lagledere i yngre lag får nok for lite info om hva som forventes etc, vi informere på møtet over nyttår om diverse ting dem bør vite.

Økonomi:

Det er ønskelig om å periodisere regnskapet, Tar dette med regnskapsfører så det starter etter nyttår. Økonomien er det kontroll på. Vi må fortsatt jobbe for mer penger inn.

Kiosk:

Det ble bestemt å kjøpe inn et viltkamera, dette på bakgrunn av hendelsen nylig (innbrudd). Koster ikke mye og en grei investering.

Spørsmål ang sakene: web-bredde@comethockey.no