Oppdaterte priser for sesongen 16/17 er nå publisert under menyen ligger nå under «Klubbinfo > Klubbinfo > Info om Medlemskap» (åpne siden i nytt vindu).

Vi vil oppfordre til å kontrollere at alle familier får familiemedlemsskap på kontingenter. Av erfaring klarer ikke systemet å håndtere dette fullt ut. Et familiemedlemsskap skal ikke koste mer enn 700,- kr for inntil 4 medlemmer. – send melding til medlem@comethockey.no hvis du mottar enkeltmedlemsskap og ikke har fått familiepris. (Dette må håndteres manuelt og må rettes for at ikke purringer skal bli sendt ut).

Treningsavgiftene har stått uendret i flere år, og har derfor blitt noe høyere fra 16/17 sesongen.
Treningsavgifter blir sendt ut i 2 avdrag. -Den første i september og den andre i januar.
Søskenmoderasjon for treningsavgift gis ved starten av del 2 av sesongen, som blir sendt ut rundt januar -17.

Ønskes en oppdeling av treningsavgiften i mer enn de 2 delene det blir gjort, må beskjed sendes til medlem@comethockey.no .

Fra denne sesongen vil det bli fulgt nøye opp i forhold til betaling av medlemskontingenter/treningsavgifter. Ved utestående fordringer vil foreldrene bli kontaktet og barna vil ikke kunne trene/spille kamper før dette er betalt. Foregående sesong har vi slitt veldig for å få inn alle fordringer, og dette vil ikke bli godtatt uten konsekvenser kommende sesong.

 

Mvh
Styret